جا نزن !

جسور باش ...

این قانونِ ارتفاع است ؛

هرچه بیشتر اوج می گیری ؛ باد و باران ، بی رحم تر می شود ،

و نفس کشیدنت سخت تر !

تو اما محکم باش !

نه به زمزمه یِ پرنده هایِ پایین دست ، توجهی کن ،

نه هیاهویِ لاشخورهایِ حسود !

عقاب باش ! 

ارتفاعاتِ بالا ، جایِ پرنده هایِ ضعیف نیست !


برچسب ها : ,,,,