کاشکی پدرم بین نصیحت هاش 

حداقل ی بار می گفت

اگه فهمیدی ی راه رو اشتباه اومدی ؛

الکی سماجت به خرج نده ؛

همون لحظه بذارش کنار

و از نو شروع کن!!!


برچسب ها : ,,,,