باز باران اما کو ترانه

باز باران اما کو ترانه؟؟

کو دو دست کودکانه؟؟

کو نگاه عاشقانه؟؟

کو سلامی بی بهانه؟

دل شکسته،قد خمیده،

آخر دنیا رسیده.

بی کسی تنها رفیق است

دلخوشی با ما غریب است

چشم در چشمان باران

...

یادتونه؟ دیگه نه بارون هست نه ترانه

 

فقط بدبختی و غم و غصه هست همین :)


برچسب ها : ,,,,