تو تنهایی ات را شعر میکنی

او دود

دیگری سکوت

اما من

رو برمیگردانم

و با آستین پیراهنم

چشم هایم را پاک میکنم


برچسب ها : ,,,,