دلم برای آدم های تنها می سوزد ...

آن دسته آدم هایی که برای خودشان آنقدر ارزش قائلند که هرکسی را لایقِ همنشینی نمی دانند ...

همان هایی که حریمشان ، حرمت دارد ...

دلم برای بغض هایِ بی مخاطبشان می گیرد ...

دلم برای لبخند و شیطنت های تبعید شده شان می سوزد ...

این آدم ها اشتباه نکرده اند ...

لیاقتشان هم تنهایی نیست ... !

ما گناهکاریم ...

نباید جوری می شدیم که حالا ؛

تنهایی شان را به حضورِ ما ترجیح دهند ..

 

با خودمم #خودم


برچسب ها : ,,,,