ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت

ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت ...

دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت..


برچسب ها : ,,,,